O nama   
Kontakt   
Oglašavanje   
Impresum   
Uvjeti korištenja   
Pošaljite nam vijest!
GlasLike.hr
Lika nekretnine
povratak

Određena kvota za zapošljavanje stranaca

1/1
Određena kvota za zapošljavanje stranaca
Određena kvota za zapošljavanje stranaca
Objavljeno: 23-12-2016

OTOČAC – Zapošljavanje stranaca pojavilo se kao potreba u hrvatskomu gospodarstvu, no to izaziva rasprave s obzirom na (pre)veliki broj nezaposlenih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Da se ne ulazi u te rasprave, hrvatska Vlada je napravila ustupak gospodarstvenicima i povećala kvotu zapošljavanja stanaca. Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. objavljena je u Narodnim novinama 118/2016., a stupila je na snagu 16. prosinca – kazala nam je Ljubica Grčević, viša stručna suradnica u Hrvatskoj gospodarskoj komori - Županijskoj komori Otočac.

Evo nešto od procedure koju treba provesti da bi se zaposlio strani državljanin, a što se obavlja preko MUP-a.

Rad stranaca:

Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj.

Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.

Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada Republike Hrvatske te se objavljuje u 'Narodnim novinama'.

 

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote:

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016. (NN 39/16).

Prema čl. 50 st. 1 Zakona o strancima o zahtjevu za odobrenje privremenog boravka odlučuje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta, odnosno namjeravanog boravka stranca, a to znači da se zahtjev predaje u policijskoj upravi gdje stranac namjerava raditi.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a) na temelju godišnje kvote  stranac je dužan priložiti:

•          fotografiju u boji veličine 35x45 mm,

•          presliku važeće putne isprave,

•          dokaz o osiguranomu zdravstvenom osiguranju,

•          dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,

•          ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor, kao npr. predugovor o radu ili pismo namjere,

•          dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca,

•          dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj (izvatci iz odgovarajućeg registra ne smiju biti stariji od šest mjeseci),

•          konzularnu pristojbu, sukladno Tarifnom broju 78.c Zakona o upravnim pristojbama, ako zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske ili

•          20 kuna biljega, ako zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj.

Dozvola za boravak i rad (ako se odobri) plaća se 800 + 240 kuna.

 

U slučaju nekih nejasnoća, članice se mogu direktno obratiti djelatnicima policijske uprave koji su zaduženi za zaprimanje zahtjeva za zapošljavanje stranaca.

 

A o kojima se zvanjima radi, može se pogledati u Vladinoj odluci: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_118_2589.html .

Županijska komora Otočac je o odluci Vlade o zapošljavanju stranaca obavijestila zainteresirane poslodavce.

M. Kranjčević

Podijeli novost na društvenim mrežama!