O nama   
Kontakt   
Oglašavanje   
Impresum   
Uvjeti korištenja   
Pošaljite nam vijest!
GlasLike.hr
Lika nekretnine
povratak

Za svako novorođeno dijete jednokratna novčana pomoć u Senju

1/1
Za svako novorođeno dijete jednokratna novčana pomoć u Senju
Za svako novorođeno dijete jednokratna novčana pomoć u Senju
Objavljeno: 21-01-2016

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08. 36/09. 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 46. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 06/09 i 2/13, 6/13) i članka 12. stavak 4. Odluke o socijalnoj skrbi Gradonačelnika Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br. 3/14) na 132. Kolegiju održanom 13. siječnja 2016. godine donio je    Z A K LJ U Č A K

1. U 2016.g. odobrava se isplata naknade u iznosu od 1.000,00 kuna neto za rođeno prvo dijete, 2.000,00 kuna neto za rođeno drugo dijete te 12.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete.

2. Naknada za treće i svako sljedeće rođeno dijete isplatit će se u 6 jednakih rata po 2.000,00 kuna neto, s tim da se prva rata isplaćuje odmah po podnošenju zahtjeva, a preostale rate nakon toga će se isplaćivati kvartalno u razdoblju od dvije godine nakon podnošenja zahtjeva, sve pod uvjetom da za to vrijeme barem jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Senja.

3. Ovaj zaključak primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine

4. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Odjel za financije i gradski proračun.

 

GRADONAČELNIK
Darko Nekić, prof.,v.r.

 

Podijeli novost na društvenim mrežama!