O nama   
Kontakt   
Oglašavanje   
Impresum   
Uvjeti korištenja   
Pošaljite nam vijest!
GlasLike.hr
Lika nekretnine
povratak

Robert Badurina imenovan za povjerenika Vlade RH

1/1
Robert Badurina imenovan za povjerenika Vlade RH
Robert Badurina imenovan za povjerenika Vlade RH
Objavljeno: 19-01-2016

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), članka 85.b i članka 86. stavka 1.točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13– pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. siječnja 2016. godine donijela

RJEŠENJE

o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Novalje


1. Imenuje se ROBERT BADURINA povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Novalje.

2. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

3. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

4. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 015-01/16-01/06
Urbroj: 5030115/1-16-03

Zagreb, 14. siječnja 2016.Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

Podijeli novost na društvenim mrežama!