O nama   
Kontakt   
Oglašavanje   
Impresum   
Uvjeti korištenja   
Pošaljite nam vijest!
GlasLike.hr
Lika nekretnine
povratak

Upražnjeno mjesto za doktora medicine i magistra farmacije u Gospiću

1/1
Upražnjeno mjesto za doktora medicine i magistra farmacije u Gospiću
Upražnjeno mjesto za doktora medicine i magistra farmacije u Gospiću
Objavljeno: 17-11-2015

Na temelju članka 22. Statuta Doma zdravlja Gospić sanacijska upraviteljica Ana Šikić Rosandić, dipl. ing. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ  ( objavljen u NN. 124/2015 ) za prijam u radni odnos:

1. doktor obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj/ica; mjesto rada: Gospić – na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa specijalizacije;

Uvjeti:

– VSS završen medicinski fakultet, doktor/ica medicine, odobrenje za samostalan rad (HLK), položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu, vozački ispit B-kategorije i radno iskustvo 12 mjeseci.

2. magistra farmacije za rad u Ljekarni Gospić – 1 izvršitelj/ica; mjesto rada: Gospić – na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– VSS, farmaceutsko-biokemijski fakultet, magistar farmacije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu i radno iskustvo 12 mjeseci.

Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– preslik domovnice

– preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu

– preslik odobrenja za samostalan rad HKL-a

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natječaja; potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu)

– potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju ne starija od jedan mjesec.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dom zdravlja Gospić zadržava pravo, prije izbora, pozvati kandidate na usmeni razgovor, a o vremenu razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni elektroničkom poštom i putem internetske stranice www.dzgospic.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Prijave na natječaj predaju se preporučeno poštom ili osobno, za točku 1. u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama, a za točku 2. u otvorenom roku do popune radnog mjesta, a najkasnije do 31. prosinca 2015. god. računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gospić, s naznakom: »Za natječaj – (navesti točku radnog mjesta)«.

Dom zdravlja Gospić pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Kandidati će o rezultatima natječaja pisano obaviješteni.

Dom zdravlja Gospić

Podijeli novost na društvenim mrežama!